Razpisi

 


Javni razpis za dodelitev žepnin dijakom in študentom za šolsko/študijsko leto 2019/20
Rok za prijavo:
- dijaki od 28. avgusta do vključno 9. septembra 2019,
- študenti od 27. septembra do vključno 9. oktobra 2019.
Javni razpis o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Rače - Fram za leto 2019
Rok za prijavo: 15. 10. 2019
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače - Fram v letu 2019
Razpis je odprt do vključno 1. 11. 2019:
● 28. 6. 2019 (za obdobje od 1. 12. 2018 - 28. 6. 2019 sprejemamo vloge od 17. 6. do 28. 6. 2019),
● 1. 11. 2019 (za obdobje od 1. 7. 2019 - 1. 11. 2019 sprejemamo vloge od 15. 10. do 1. 11. 2019).
Razpis za dodelitev posojil s subvencionirano obrestno mero za pospešitev razvoja malega gospodarstva in kmetijstva
Rok za vložitev: 27. 9. 2019
Razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2019
Razpis bo odprt:
- od 26. 3. 2019 do 2. 4. 2019 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 10. 2018 do 1. 4. 2019);
- od 23. 9. 2019 do 30. 9. 2019 (za obdobje samozaposlitve/odpiranje novih delovnih mest od 1. 3. 2019 do 27. 9. 2019).