»Pozdrav poletju«

PROGRAM PRIREDITEV OB
20. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE RAČE-FRAM

Sreda, 19. junij 2019

Naziv prireditve

Kraj prireditve

Organizator

Kratek opis dogajanja

Ura

»Pozdrav poletju«

Bela dvorana gradu Rače

Konservatorij za glasbo in balet Maribor

Nastop učencev glasbene šole

17.00
Organizator: .