Voden ogled »Grilove zbirke kulturne dediščine«

PROGRAM PRIREDITEV OB
20. OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE RAČE-FRAM

Nedelja, 23. junij 2019

Naziv prireditve

Kraj prireditve

Organizator

Kratek opis dogajanja

Ura

Voden ogled »Grilove zbirke kulturne dediščine«

Grad Rače – etnološka zbirka

Nevenka Gril Hameršak in Miran Gril

Voden ogled etnološke zbirke

7.30
Organizator: Miran Gril in Nevenka Gril Hameršak