3. vaške igre v spomin Mirka Robarja

Sobota, 29. junij 2019
• ob 13.00 uri: 3. vaške igre v spomin Mirka Robarja;
(organizator: ŠD Sp. in Zg. Gorica; kraj: Športni park – Krč)
 
Organizator: Športno društvo Sp. in Zg. Gorica