Poroke na gradu Rače

Poročna "Bela dvorana"
Bela dvorana raškega gradu je eden izmed treh uradnih prostorov Upravne enote Maribor za sklepanje zakonskih zvez. Lepo obnovljena osrednja dvorana, v kateri je prostor za večje število svatov, se nadaljuje v manjši prostor, v katerem mladoporočenci podpišejo listino o sklenjeni zakonski zvezi, in če želijo, nazdravijo s svojimi bližnjimi. Odprtost, svečanost in pravšnja mera zasebnosti dajejo čar dvorani, ki jo vedno več parov izbere za kraj pomembne življenjske prelomnice.

  

Rezervacija termina
Termin za sklenitev zakonske zveze je mogoče rezervirati v Krajevnem uradu Rače, ki ima sedež v gradu v Račah, Grajski trg 14, ali na sedežu Upravne enote Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, osebno ali po telefonu. V raškem gradu se sklepajo zakonske zveze vsako soboto, razen ob praznikih.

Postopek prijave
Osebi, ki nameravata skleniti zakonsko zvezo, morata sklenitev zakonske zveze prijaviti matičarki oziroma matičarju Upravne enote Maribor. Medtem ko slovenski državljani razen identifikacijskega dokumenta za prijavo zakonske zveze ne potrebujejo nobenih listin, pa morajo tuji državljani predložiti dokumente, na podlagi katerih lahko matičarka oziroma matičar ugotovi, ali so pogoji za veljavno sklenitev zakonske zveze izpolnjeni. Natančnejši podatki so na voljo na Državnem portalu Republike Slovenije.

   

Nadaljnje informacije
Za nadaljnje informacije v zvezi s sklepanjem zakonskih zvez smo na voljo na naslednjih naslovih:
 
Upravna enota Maribor
Ulica heroja Staneta 1
2000 Maribor
Tel.: 02 220 17 56
Fax: 02 220 12 67
 
Krajevni urad Rače
Grajski trg 14
2327 Rače
Tel.: 02 609 60 21
E-pošta: ue.maribor@gov.si


GRAD RAČE
Povezava