Pripombe, pomisleki in predlogi za Nadzorni odbor Občine Rače-Fram

Vsak občan občine Rače - Fram, ki ima do uporabnikov občinskih sredstev, to pa so: - županstvo, - občinska uprava, - krajevni skupnosti, - društva, - javni zavodi (vrtci, šole), - režijski obrati in drugi, kakršnokoli pripombo, pomislek ali ugovor o trošenju občinskih sredstev, oziroma predlog za smoternejšo porabo občinskih sredstev, ali pripombo o kakršnikoli nezakonitosti poslovanja navedenih institucij, naj jo poda na naslov:  NADZORNI ODBOR Občine Rače - Fram, Grajski trg 14, 2327 RAČE.
Sobota, 20.7.2019