Gradiva za seje Občinskega sveta Občine Rače-Fram

Gradivo za 2. redno sejo (14.1.2019)
Gradivo za 3. redno sejo (12.2.2019)
Gradivo za 4. redno sejo (26.3.2019)


Sobota, 25.5.2019

Nedelja, 26.5.2019