Gradivo za 2. redno sejo (14.1.2019)

Priloženi dokumenti:
 1.T. Vabilo  - PDF (163 KB)
 1.1.T. Zapisnik  - PDF (873 KB)
 2.T. Potrditev mandata nadomestni članici občinskega sveta  - PDF (347 KB)
 7.T. Odlok o Proračunu Občine Rače-Fram za leto 2019 - splošna razprava  - PDF (20,9 MB)
 8.T. Odlok o imenovanju ulice - Zavita ulica v naselju Morje - skrajšan postopek  - PDF (816 KB)
 9.T. Odloka o občinskem podrobnem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Račah (Križna pot, del omočja EUP R-32)  - PDF (4,16 MB)
 10.T. Obravnava in sprejem DIIP za dozidavo in rekonstrukcijo vrtca Rače  - PDF (3,62 MB)
 11.T. Obravnava in sprejem DIIP za rekonstrukcijo prostorov v kletni etaži objekta Sodne ul. 13 za potrebe ambulantnih prostorov radiologije - za dejavnost CT  - PDF (5,98 MB)
 12.T. Sklep o ustanotvi Nadzornega odbora, SPV, ter delovnih teles Občinskega sveta Občine Rače-Fram  - (PDF, 250 KB)