Gradivo za 3. redno sejo (12.2.2019)

Priloženi dokumenti:
 1.T. Vabilo  - PDF (134 KB)
 2.T. Zapisnik  - PDF (2,73 MB)
 6.1.T. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Rače-Fram za leto 2019  - PDF (12,2 MB)
 6.2.T. Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Rače-Fram za leto 2019  - PDF (13,1 MB)
 k 6.T. Obvestilo o popravku  - PDF (369 KB)
 7.T. Obravnava in sprejem Letnega programa športa Občine Rače-Fram za leto 2019  - PDF (712 KB)
 8.T. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Rače-Fram  - PDF (2,25 MB)
 9.T. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Rače-Fram  - PDF (503 KB)
 10.T. Imenovanje uredniškega odbora Novic Občine Rače-Fram in določitev višine honorarja članom uredništva  - PDF (430 KB)