Gradivo za 4. redno sejo (26.3.2019)

Priloženi dokumenti:
 1.T. Vabilo  - PDF (361 KB)
 2.T. Zapisnik  - PDF (4,50 MB)
 6.1.T. Obravnava in sprejem Zaključnega računa proračuna občine Rače-Fram za leto 2019  - PDF (21,9 MB)
 6.2.T. Obravnava in sprejem Zaključnega račun proračuna občine Rače-Fram za leto 2019  - PDF (30,1 MB)
 7.T. Obravnava in sprejem Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rače-Fram  - PDF (9,91 MB)
 8.T. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi statusa javnega dobra (naselje Fram)  - PDF (1,93 MB)
 9.T. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi statusa javnega dobra (naselje Rače)  - PDF (1,52 MB)
 10.T. Obravnava predloga in podaja soglasja k spremembi Statusa ZD dr. A. Drolca Maribor  - PDF (1,54 MB)
 11.T. Obravnava in sprejem spremembe občinske meje med Občino Hoče-Slivnica in Občino Rače-Fram  - PDF (1,60 MB)
 12.T. Obravnava in sprejem spremembe občinske meje med Občino Sl. Bistrica in Občino Rače-Fram  - PDF (2,07 MB)
 13.T. Imenovanje članice Nadzornega sveta JMSS Maribor  - PDF (389 KB)