Šolski prevozi za šolska leta 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 29. 4. 2019 (30. 4. 2019)
Rok za oddajo ponudb: 10. 6. 2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 10. 6. 2019 ob 10:05
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31. 5. 2019 do 00:00

________________________________

Objava na Portalu javnih naročil pod št. JN002735/2019-B01 in v Uradnem listu EU pod št. 2019-S 084-200377.

Naročnik sprejema vprašanja ponudnikov preko portala javnih naročil do 31. 5. 2019 00:00
________________________________

DODATNA POJASNILA

Datum objave: 03.06.2019 09:16
Spoštovani,
v ponudbeni predračun je potrebno vključiti tudi ceno za občasne prevoze skupin otrok, ki jih bo zavod OŠ Rače in zavod OŠ Fram koristil v primeru naročila. Potrebno je podati ceno v EUR za prevoženi kilometer z vključenimi vsemi stroški in morebitnimi popusti, ter z DDV.
Ker je po naši oceni zaradi specifike občasnih prevozov težko določiti realno ceno kilometra za vse občasne prevoze, bi prosili naročnika za pojasnilo katere občasne prevoze je potrebno zajeti - govorimo torej o ceni kilometra občasnih prevozov, ki bo enak za krajše relacije (recimo na relaciji OŠ Fram - Maribor - OŠ Fram in tudi o daljših občasnih prevozov, kot na primer na relaciji OŠ Fram - Ljubljana - OŠ Fram).
Vprašanje postavljamo zaradi dejstva, da je tovrstno ceno težko postaviti zaradi različnih razdalj, prav tako so stroški, ki morajo biti po navodilu naročnika vključeni zelo različni glede na relacijo (recimo cestnina do Ljubljane, ali Celja, itd).
Za povratno informcijo se zahvaljujemo.
S spoštovanjem
ODGOVOR:
Glede na izpostavljeno dilemo obveščamo potencialne ponudnike, da ceno za prevoženi kilometer za občasne prevoze skupin otrok pripravijo, vključno z vsemi stroški, popusti in z DDV-jem, in sicer za predvidene prevoze skupin otrok, ki se bodo udeležili pouka plavanja in podobno (do 30 km v eno smer brez cestnin), kar financira občina iz proračunskih sredstev.


Priloženi dokumenti:
 Razpisna dokumentacija: Šolski prevozi za šolska leta 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 ESPD  - XML dokument (desni klik, nato "Shrani ciljno vsebino kot" ali "Save target" ipd.)


Sobota, 31.8.2019