Gradivo za 5. redno sejo (30.5.2019)

Priloženi dokumenti:
 1. Vabilo  - PDF (311 KB)
 2. Zapisnik  - PDF (4,61 MB)
 6.T. Podaja informacije o trendih varnostsnih pojavov na območju občine Rače-Fram v letu 2018  - PDF (1,00 MB)
 7.T. Seznanitev v Letnim poročilom o delu Medobčinskega inšpektorata in redarstva Maribor.pdf  - PDF (8,22 MB)
 8.T. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi izvajalca javne službe odv.in čišč.kom. odpadne in padavin  - PDF (623 MB)
 9.T. Obravnava in sprejem Odloka o sprem.in dopol. Odloka o načinu izvajanja gosp. javne službe odv.in  - PDF (7,35 MB)
 10.T. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi javnega dobra lokalnega pomena  - PDF (2,17 MB)
 11.T. Obravnava in sprejem Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra  - PDF (1,52 MB)
 12.T. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi statusa javnega dobra  - PDF (1,43 MB)
 13.T. Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Rače-Fram za leto 2019  - PDF (417 KB)
 14.T. Obravnava in sprejem Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2019  - PDF (706 KB)