Izdelava IZP za prometno ureditev državne ceste in priključkov na avtocesto-A1, izdelava IZP za ureditev izven-nivojskega križanja regionalne ceste z železniško progo in izdelava IZP za ureditev regionalne ceste

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Datum objave: 24. 5. 2019
Rok za oddajo ponudb: 19. 6. 2019 do 10:00
Odpiranje ponudb: 19. 6. 2019 ob 10:05
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11. 6. 2019 do 00:00

________________________________

Naročnik sprejema vprašanja ponudnikov preko portala javnih naročil do 11. 6. 2019 00:00
________________________________

DODATNA POJASNILA

Datum objave: 27.05.2019 11:22
Pozdravljeni, na vaši strani ni podatkov o razpisu.
ODGOVOR:
Naročnik je v petek, 24. 5. 2019, v popoldanskem času na svoji spletni strani objavil dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in popisi del, vendar je danes, 27. 5. 2019 ugotovil, da v popisih del računske operacije v vseh celicah ne delujejo pravilno, zato je popise popravil in na spletni strani objavil nove - s pripisanim datumom: 27. 5. 2019 v vseh zavihkih. Naročnik bo tako upošteval le ponudbe, ki bodo pripravljene v popisih del z datumom 27. 5. 2019.

Datum objave: 29.05.2019 13:47
Datum prejema: 29.05.2019
Spoštovani
Zanima nas ali obstaja projektna naloga za izdelavo razpisanih del. Prosimo , da jo objavite v kolikor razpolagate z njo.
Hvala in lep pozdrav
Datum prejema: 28.05.2019
Naročnika prosimo, da naloži projektno nalogo oziroma detajlni opis del, sicer ne vemo na podlagi česa naj pripravimo ponudbo.
Hvala.
ODGOVOR:
Naročnik v zvezi z zgoraj postavljenim vprašanjem oz. prošnjo ponudnikom sporoča, da je na svoji spletni že objavil projektne naloge.


Priloženi dokumenti:
 Razpisna dokumentacija: Izdelava IZP za prometno ureditev državne ceste in priključkov na avtocesto-A1, izdelava IZP za ureditev izven-nivojskega križanja regionalne ceste z železniško progo in izdelava IZP za ureditev regionalne ceste  - Microsoft Wordov dokument (.doc)
 Popis del - 27.5.2019  - Microsoft Excelov dokument (.xls)
 Projektna naloga 1  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 Projektna naloga 2  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)
 Projektna naloga 3  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)