Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Vprašalnik - športni programi (v primeru objave javnega razpisa)

Priloge: - kopije trenerskih izkaznic in kopijo pridobljene licence za leto, na katerega se nanaša razpis; - poimenski seznami vadečih; - poimenski seznam posameznih ekip; kopija seznama pobrane članarine (z zneski) za leto;
Taksa: /

 Sobota, 31.8.2019
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket