Občina Rače-Fram
.: Prva stran :.

Prosto delovno mesto - Svetovalec za področje pitne in odpadne vode
28.11.2018

 
 Prosto delovno mesto - Svetovalec za področje pitne in odpadne vode  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)

Naziv delodajalca OBČINA RAČE-FRAM
Naslov delodajalca Grajski trg 14 , 2327 RAČE
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate kontaktna oseba: JAMBROVIČ MARIN NATAŠA telefon: el. naslov: info@race-fram.si
Naziv delovnega mesta oziroma dela SVETOVALEC ZA PODROČJE PITNE IN ODPADNE VODE - M/Ž
Opis del
in nalog
DELOVNO MESTO JE SISTEMIZIRANO V REŽIJSKEM OBRATU - KOMUNALA: UREJANJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z JAVNO ČISTOČO (ODLAGANJE, ZBIRANJE TER ODVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IZ NASELIJ), UREJANJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI S PITNO VODO, ODPADNO VODO IN ČISTILNIMI NAPRAVAMI, UREJANJE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z VZDRŽEVANJEM JAVNE RAZSVETLJAVE, POMOČ PRI UPRAVLJANJU RAČUNALNIŠKEGA SISTEMA, POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI, SODELOVANJE NA SEJAH ORGANOV OBČINE, PO NALOGU ŽUPANA IN DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG.
Upravna enota delovnega mesta oziroma dela MARIBOR
Alternativna izobrazba visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Tehnika (podrobneje neopredeljeno)
Trajanje zaposlitve Nedoločen čas
Delovni čas polni delovni čas
Delovne izkušnje 7 mes
Vozniški izpit B, B1
Računalniška znanja urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno
Drugi pogoji Potrebno je: znanje uradnega (slovenskega) jezika, imeti opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka - primerne (druge) stopnje (oz. ga mora izbrani kandidat opraviti najkasneje v 3-eh mesecih od podpisa pogodbe o zaposlitvi) in imeti opravljen izpit iz javne uprave ali opravljeno obvezno usposabljanje v imenovanje v naziv (oz. ga mora izbrani kandidat opraviti najkasneje v 1 letu po podpisu pogodbe o zaposlitvi), državljanstvo Republike Slovenije, da kandidat/tka ni pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ter da ni obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da zoper kandidata/tko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava je mogoča do 7. 12. 2018
Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti, Drugo
Objava PD na Maribor

Priloženi dokumenti:
 Prosto delovno mesto - Svetovalec za področje pitne in odpadne vode  - Adobe Acrobat dokument (.pdf)


Sobota, 20.7.2019
Anketa
Trenutno se ne izvaja nobena anketa
Rezultati prejšnjih anket