Grajski trg 14 , 2327 Race
+386 (02) 609 60 10
+386 (02) 609 60 18
info@race-fram.si
Vloga za subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v javne ali zasebne programe predšolskega varstva

Priloge: - pisno obvestilo, s katerim sta bila odklonjena sprejem in vključitev otroka v javni/zasebni vrtec oziroma dokazilo o uvrstitvi otroka na centralni čakalni seznam ali evidenčni seznam vrtca; - sklenjeno pogodbo med vlagateljem (menoj) in izvajalcem varovanja otrok na domu o vključitvi otroka v varstvo; - v izogib napakam pri nakazilu subvencije je zaželena fotokopija bančne kartice z dobro vidno številko TRR;
Taksa: /

Priloženi dokumenti:
 Vloga za subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v javne ali zasebne programe predšolskega varstva  - Microsoft Wordov dokument (.doc)

Tiskaj