Grajski trg 14 , 2327 Race
+386 (02) 609 60 10
+386 (02) 609 60 18
info@race-fram.si
Vprašalnik - športni programi (v primeru objave javnega razpisa)

Priloge: - kopije trenerskih izkaznic in kopijo pridobljene licence za leto, na katerega se nanaša razpis; - poimenski seznami vadečih; - poimenski seznam posameznih ekip; kopija seznama pobrane članarine (z zneski) za leto;
Taksa: /

 


Tiskaj