Agromelioracija na komasacijskem območju Gorica

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
V teku
Leto 2018

Podatki o financiranju