UREDITEV RAZŠIRITVE POKOPALIŠČA FRAM

Infrastruktura
V teku