VLOGA št. 3311 za izvedbo agromelioracij – sofinanciranje

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA