VLOGA št. 4222 za oprostitev plačila NUSZ za prvih 5 let po vselitvi

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA