Obnova objekta Turner - preureditev podstrešja v učilnico

10.02.2020 Občina R. 285