Sklep o določitvi statusa javnega dobra v občini Rače-Fram (1)