Zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov

Cesta talcev, 2327 Rače