e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik Hal mBills
OKOLJE IN PROSTOR
VLOGA št. 3512 za določitev projektnih pogojev o priključitvi na javno vodovodno omrežje, javno kanalizacijsko omrežje in cestni priključek
Taksa: Brezplačno
VLOGA št. 3515 za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
VLOGA št. 3516 za izdajo lokacijske informacije za projektiranje oziroma gradnjo objektov
Taksa: 22,70 EUR
VLOGA št. 3517 za izdajo dokazila občine o spremembi namembnosti zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb za potrebe FURS-a
Taksa: Brezplačno
VLOGA št. 3518 za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
VLOGA št. 35100 za izdajo mnenja k pridobitvi gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt
Taksa: Brezplačno
VLOGA št. 35101 za spremembo namenske rabe zamljišča
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge Brezplačno)
VLOGA št. 4222 za oprostitev plačila NUSZ za prvih 5 let po vselitvi
Taksa: Brezplačno
VLOGA št. 4220 za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
VLOGA št. 4221 za prijavo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za prijavo spremembe podatkov za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
VLOGA št. 4780 za odkup zemljišča
Taksa: 4,50 EUR
VLOGA št. 4781 za odstop zemljišča v javno dobro
Taksa: Brezplačno
VLOGA št. 4782 za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
Taksa: 3,00 EUR
VLOGA št. 3311 za izvedbo agromelioracij – sofinanciranje
Taksa: Brezplačno
KOMUNALA
PRIREDITVE
GOSPODARSTVO, GOSTINSTVO
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV