Občina Rače - Fram

Grajski trg 14, 2327 Rače
Samo Rajšp
SI85992046
5883253000
SI56 0129 8010 0008 874
BSLJSI2X
SI56 0129 8498 0309 152
SI11 75981-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

02 609 60 10
02 609 60 18
info@race-fram.si
Povezava

Predstavitev

1995
51
14
7671
CRP
Povezava