Razpis glasbene šole Rače (spremenjeni datumi sprejemnih preizkusov)

15.05.2020 Občina R. 36