UREDITEV MEŠANE POVRŠINE ZA PEŠCE IN KOLESARJE OB RII 430 ODSEK SEMAFORIZIRANO KRIŽIŠČE V FRAMU - RADIZEL

Infrastruktura
V teku
maj 2020
julij 2020