Kulturno umetniško društvo Spodnja in Zgornja Gorica

GOJKOŠEK Jože
041 327 334
nada.celofiga@gmail.com
Sp. Gorica 55a, 2327 Rače