JAVNI RAZPIS o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Rače - Fram za leto 2024

16. 2. 2024 Kim G. (Občinska uprava) 333
16.02.2024
Objave in pozivi
18.10.2024 do 00:00
3541/1-2024
Mateja Frešer
02 609 60 23