Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za stanovanjsko sosesko Rače

Predpisi, na katere predpis vpliva