Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Rače - Fram (14/1996)

Predpisi, na katere predpis vpliva