Spremembe in dopolnitve odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rače-Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva