Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Fram (2/1998)

Predpisi, na katere predpis vpliva