Odlok o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Fram (27/1996)

Predpisi, na katere predpis vpliva