Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Fram (29/1998)

Predpisi, na katere predpis vpliva