Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Rače (29/1998)

Predpisi, na katere predpis vpliva