Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Rače v občini Rače–Fram

Predpisi, na katere predpis vpliva